Profil Zadavatele - Město Petřvald - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60065320
Název profilu zadavatele: Město Petřvald (http://www.petrvald-mesto.cz)
profilu zadavatele: 00297593
« Zpět na vypsané VZ

Nákup zemního plynu na Komoditní burze PROFIT pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000021
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  jednací řízení bez uveřejnění
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k distribuční soustavě a zajištění služeb přepravy, strukturování a distribuce formou smlouvy o sdružených službách dodávek plynu. Plánované množství dodávky pro období od 1.1.2013 do 31.12.2014 je v kategorii maloodběr 1 702, 562 MWh.
 • Předpokládaná hodnota
  1 217 332,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  4.1.2013 10:06:15
 • Poslední změna
  19.1.2017 12:41:29, Město Petřvald
 • Kontaktní osoba
  Šopová Marcela, tel: 596542915, sopova@petrvald-mesto.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)